ترجمه (مقاله) پروژه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان ترجمه (مقاله) پروژه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق را مشاهده می نمایید.
ترجمه (مقاله) پروژه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق|41000514|rsi|دانلود,پروژه برق,پروژه کارشناسی ارشد برق,پروژه ترجمه شده برای رشته برق,دانلود پروژه ترجمه شده برق,پروژه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق,Agentbased Particle Swarm Optimization, Algorithm Project maltese mix for the, distribution of economic power,توزیع اقتصادی برق, PSO, اثر نقطه دریچه

تحقیق الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق + نسخه انگلیسی

A hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch

چکیده - این مقاله یک تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی (HMAPSO) را معرفی می‌کند که برای توزیع اقتصادی برق به کار گرفته شده است. روش قدیمی بهینه سازی ازدحام ذرات(PSO) دارای معایبی چون تنظیم متغیرها، تصادفی بودن و یکتایی پاسخ است. الگوریتم جدید تکنیک‌های جستجوی قطعی، سیستم مالتی ایجنت (MAS)، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) و فرایند تصمیم گیری زنبوری را با هم ترکیب می‌کند. لذا به کمک جستجوی قطعی، بهینه سازی ازدحام ذرات مالتی ایجنت و زنبوری، HMAPSO قادر است بهینه سازی را تحقق دهد. مساله توزیع اقتصادی برق یک مساله بهینه سازی محدودشده غیرخطی است. تکنیک‌های بهینه سازی کلاسیک مثل روش‌های جستجوی مستقیم و گرادیان قادر نیستند پاسخ بهینه کلی را بدست دهند. سایر الگوریتم‌های تکاملی تنها یک پاسخ تا حدودی خوب را فراهم می‌کنند. برای نشان دادن توانمندی الگوریتم ارائه شده، این الگوریتم به مواردی با 13 و 40 ژنراتور اعمال می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که ابن الگوریتم در یافتن پاسخ کلی نسبت به همتاهای خود بسیار صحیح و قوی‌تر است.

لغات کلیدی: توزیع اقتصادی برق، PSO، اثر نقطه دریچه، سیستم مالتی ایجنت.


مطالب دیگر:
🔑دانلود تحقیق در موردتاريخ هنر ايران🔑دانلود تحقیق در موردتاريخ هنر جديد🔑دانلود تحقیق در موردتاريخ هنر طراحي 27 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخ هنر و اقسام علوم اسلامي 50 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخ ولادت پیامبر 12 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخ پوشش زنان ايران 78 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخ پيامبر اسلام 17 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخ چاپ در ايران🔑دانلود تحقیق در موردتاريخ چاپ🔑دانلود تحقیق در موردتاريخ-ميز-در-ايران-میز-چوبی-نئوپان-55-ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچة اينترنت 20 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچة ضرب سكه 15 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچة ضرب سكه🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچه CadCam 28 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچه آموزش ضمن خدمت در جهان 29 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچه ابزارهاي مغناطيسي 10 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچه اردكان🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچه اسماعيليه 25 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچه اعتياد 33 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچه اندازه گيري در جهان 10 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچه انيميشن 64 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچه اي درباره ي افزودنيهاي آب گسترده متوسط 20 ص🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچه ايذه🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچه بانك كشاورزي🔑دانلود تحقیق در موردتاريخچه بانك ملت